Førstebestiger Ronny Ottesen 1500 meter's liste  NR.     NAVN HØYDE   DATO  KARTBLAD         01. Istind 1505   23.08.92  Lyngen  02. Holmbukttind  1668   16.05.93 * Balsfjord  03. Jiekkevarri hovedtopp 1833   16.05.93 * Balsfjord  04. Stortind 1512   17.07.93  Lyngen  05. Store Jægervasstind 1540   29.08.93  Lyngen  06. Store Lakselvtind 1616   21.05.94  Balsfjord       (Toppen det startet med )  07. Store Lenangstind 1596   19.06.94  Lyngen  08. Mannfjellet 1552   09.07.94  Signaldalen  09. Rostafjellet 1590   02.08.94  Tamokdalen  10. Steindalsfjellet fortopp 1504   03.09.94 * Storfjord  11. Steindalsfjellet 1511   03.09.94 * Storfjord  12. Fugledalsfjellet 1680   11.03.95  Balsfjord  13. Lille Russetind 1527   18.03.95  Tamokdalen  14. Kjelelvtinden 1569   08.04.95 * Salvasskardet  15. Gieb´mecåk´ka 1526   08.04.95 * Salvasskardet  16. Topp NØ.av Ruov´doa´vit 1521   08.04.95 * Salvasskardet  17. Ruov´doai´vit 1550   08.04.95 * Salvasskardet  18. Piggtinden     1505   17.04.95  Balsfjord  19. Jiekkevarri sydtopp 1656   30.04.95 * Storfjord  20. Kveita 1720   30.04.95 * Storfjord  21. Balgesvarri midtre topp 1622   07.05.95  Storfjord  22. Langdalstindene 1554   12.05.95  Balsfjord  23. Njunis sørtopp 1637   13.05.95  * Altevatn  24. Njunis hovedtopp  1717   13.05.95 * Altevatn  25. Maddagai´si  1635   21.05.95  Kirkesdalen  26. Tomastind  1556   18.06.95 * Balsfjord  27. Imbodentind 1565   18.06.95 * Balsfjord  28. Lemmetfjellet 1516   15.07.95  Signaldalen  29. Gaskacohkka 1516   13.08.95  Storfjord  30. Vaggevarri (Didnojiehkki) 1560   02.09.95  Storfjord  31. Søndre Durmålstind 1567   03.09.95  Lyngen  32. Biellogaisi 1514   10.09.95  Balsfjord  33. Balgesvarri vesttopp 1553   16.09.95 * Storfjord  34. Nallangai´si   1580   16.09.95 * Storfjord  35. Langfjelltind 1504   10.02.96  Dividalen  36. Likkafjellet 1503   17.02.96  Rostadalen  37. Snøhetta 1505   10.03.96  Bonnes  38. Hestryggen 1507   17.03.96  Kirkesdalen  39. Rohkunborri 1659   23.03.96  Altevatn  40. Kistefjell 1632   31.03.96 * Altevatn  41. Kistefjell sørtopp 1517   31.03.96 * Altevatn  42. Stuoragai´si 1523   05.04.96  Kirkesdalen  43. Moskkugai'si 1522   07.04.96  Signaldalen  44. Kirkestinden  1677   28.04.96  Kirkesdalen  45. Vassdalsfjellet 1587   01.05.96  Signaldalen  46. Markusfjellet 1541   03.05.96  Signaldalen  47. Bredalsfjellet 1538   04.05.96  Lyngen  48. Daltind 1530   12.05.96  Lyngen  49. Østre Lenangstind 1560   16.05.96  Lyngen  50. Platåtoppen 1572   18.06.96  Balsfjord         Totale høydemeter:  78 650      Topper merket med * er besteget på samme turen.  Det er brukt primærfaktor på 100 meter.  Andre bestigere av listen: Per Pedersen † 21.6.97 og Jan Børre Henriksen 3.5.98    e-post: topptur@rottesen.com  www.tindebestiger.com