www.tindebestiger.com

De to Brøran toppene i Kirkesdalen
Nordre Brøran 1407 moh. og Søndre 1427 moh. 2 topper på en dag.
Dato 11 august 2002